5. ČAKRA (CENTRUM V KRKU)

Krční čakra má na starosti naše vyjadřování.

Význam páté čakry

Když je Vishuddha otevřená, jsme komunikativní, spokojení, dokážeme dobře spolupracovat s ostatními na vzájemně prospěšných cílech. Umíme se uvolnit a užívat si života. Máme schopnost se rychleji uzdravovat. Jsme schopní být originální a autentičtí, mluvíme pravdu. Chceme vyhledávat informace a znalosti, které se zakládají na pravdě mimo omezení času a prostory i rodinných a kulturních podmínek.

Hlavním úkolem, s kterým se musí pátá čakra vypořádávat, jsou pochybnosti a negativní myšlení. Když získáte a ověříte své znalosti prostřednictvím meditace a přímých zkušeností, odstraní se pochybnosti a negativita. Cestou správného fungování krční čakry je kreativita vycházející z inspirace, hledání a sdílení pravdy. Vishuddha je spojena přímo s vaší osobní integritou a smyslem pro čest. Jako komunikační centrum nám umožňuje nejen vyjádřit to, kdo jsme a jaké máme priority života, ale také nám umožňuje hluboce naslouchat potřebám jiných.

Člověk s otevřenou Vishuddhou je dobrým posluchačem, dává druhým lidem pozitivní zkušenost skrze upřímné naslouchání, což je jedna z nejdůležitějších a nejhlubších lidských potřeb. Pokud máme pátou čakru průchodnou, zvládáme lépe denní činnosti, obzvláště pokud se věnujeme mentální činnosti spojené s uměním, psaním či mluvením, jsme schopni přijímat výzvy a realizujeme snadno svého tvořivého ducha. Máme silnou vůli, žijeme svůj život v autenticitě, jsme za něho vděční a rádi předáváme zkušenosti, které jsme v něm nabyli. Umíme poslouchat své tělo, pečujeme o něj a řídíme se intuicí. Jsme klidní. S Vishuddou jsou úzce spojeny kapaliny, voda, džusy, bylinné čaje, ovoce, obzvlášť citrusy, kiwi, hrušky, jablka, broskve, meruňky a švestky. A také jednoduché koření jako sůl nebo citronová tráva.

Zablokovaná krční čakra

Nerovnováha krční čakry se projevuje nejen na psychické, ale také ve fyzické rovině. Může se objevit jako špatné vyjadřování se anebo neschopnost komunikace (koktání), lhaní a nejistota, stranění se druhých lidí. Na druhé straně také může existovat nutnost přílišné kritiky, nedostatek autority. Vědomé lhaní uzavírá krční čakru. Krční čakra ovládá štítnou žlázu, respirační systém, ústní dutinu, rty, zuby, tkáně, čelist, krk, uši, horní část hrudníku, ramena a ruce.

S poruchou krční čakry se také spojuje závislost na cigaretách, častá onemocnění krku, někdy až přecházející do chronicity, problémy se štítnou žlázou a horečky neznámého původu, alergie, nosní problémy (buď ucpání anebo přílišná aktivita nosu), infekce dutin, zduřené lymfatické uzliny, bolesti v krku, kožní záněty na obličeji, vředy v ústech, problémy se zuby a dásněmi, bolesti anebo paralýza obličeje, ušní infekce, ale také skolióza páteře a oslabený imunitní systém, astma a emoční závislosti.

Dalšími mentálními a emocionálními příznaky, které provázejí nevyváženou krční čakru, jsou nadměrné mluvení nebo příliš rychlé mluvení, neschopnost naslouchat a soustředit se, negativní mluvení, kritizování, snaha o dominanci, hyperaktivita, nepřiměřené reakce, tvrdohlavost, emocionální a fyzické závislosti, neschopnost vyjádřit své vlastní názory, nečestnost, nešikovnost, chamtivost, tvrdohlavost nebo rigidnost, absence vůle, záliba v drbech, arogance, přerušování ostatních, špatné porozumění, dominantní hlas, křik.

Objevuje se také nemožnost koordinace myšlenek a činů, málomluvnost, zadržování slov, obtížné vyjadřování nápadů a názorů, neschopnost argumentace a postavení se za sebe sama, nekonzistence, strach z mluvení, sklony k manipulaci s druhými. Lidé s problémy na páté čakře nedovedou odpočívat, jsou zmatení a uvádějí ve zmatek i své okolí, musí se vypořádávat s vnitřními konflikty, sklouzávají ke zneužívání ostatních.

Harmonizace 5. Čakry

7 základních čaker

1. Kořenová čakra
První, základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Je tedy spojena se zemí, její energií a naším prožíváním všeho fyzického.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
2. Sakrální neboli sexuální čakra
Zde jsou soustředěny naše emoce a mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví, sexuální energie a tvořivé síly.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
3. Solar plexus čakra
Představuje naše vnitřní slunce, tedy naše centrum síly a energie naší osobnosti.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
4. Srdeční čakra
Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní čakry, tedy fyzicko-emoční centra, se třemi horními duchovními čakrami. Jedná se tedy o čakru lásky a vztahů, jak k sobě sama, tak i k druhým lidem a celému světu.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
5. Krční čakra
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Zde vyjadřujeme převážně to, co máme sami v sobě.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
6. Čelní čakra neboli třetí oko
Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšším řídícím centrem centrálního nervového systému.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
7. Temenní neboli korunní čakra
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována jak se vznáší nad hlavou. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny neprojevené tvary a vlastnosti obsahuje.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
Harmonie znamená rovnováha, pokud je vaše tělo a mysl v rovnováze, tak i váš život je v rovnováze. Změřte si váš aktuální stav čaker a v jakém stavu je váš orgamismus. Více na : https://beharmonic.cz/analyza/

Život k lepšímu

Pomůžeme vám změnit život k lepšímu a to díky
kvantovým harmonizacím, nejkvalitnějším probiotikům a návodům ke změně návyků.

Kvantová Harmonizace

Přírodní probiotika

LIFE Restart Procedura (4 týdny)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů