6. ČAKRA „TŘETÍ OKO“

Šestá čakra představuje onen fenomén, kterému říkáme šestý smysl. Souvisí s vůlí, moudrostí, myšlením, vnitřním dialogem, intuicí, vnitřním zřením a psychickou energií. Nachází se mezi obočím. Zde se aktivují vyšší duševní síly, intuice, telepatická energie, jasnozřivost. Jde o vědomé napojení se na nefyzické energie. Barva: indigová modř, světle fialová, tyrkysová. K aktivaci třetího oka přikládáme mezi obočí například ametyst, kámen mystické fialové barvy, případně křišťál.

Význam šesté čakry

Energie Ajny nám umožňuje zažít jasné myšlení i dary duchovního rozjímání a sebereflexe, dovoluje přístup k našemu vnitřnímu vedení, které pochází z hlubin naší bytosti. Umožňuje nám prolomit iluzi a přistupovat k hlubším pravdám – vidět mimo mysl, nad rámec slov. Prostřednictvím daru vidění můžeme interpretovat vnější svět a symbolickým jazykem můžeme uvádět do praxe vnitřní svět. Cesta třetího oka vidí všechno jako kdyby z místa svědka nebo pozorovatele. Znamená to, že zkoumáme sebeomezující myšlenky a rozvíjíme moudrost, která pochází z perspektivy, která překračuje dualitu dobrého nebo špatného, ​​černého nebo bílého. To znamená vidět a pomáhat druhým vidět hlubší význam situací v jejich životě.

Když je Ajna plně aktivována, obě hemisféry fungují v synchronizaci. Tvořivost a syntetické myšlení pravé hemisféry je integrováno a vyváženo logickým a analytickým myšlením levé hemisféry. Třetí oko je nejen sídlo moudrosti, ale i svědomí. Díky němu vidíme, co se děje, ale také víme, co to znamená. Z této čakry pochází náš smysl pro spravedlnost a naši etiku.

Pocity, které provází otevřenou Ajnu, jsou tyto:

“Jsem v kontaktu s mým vnitřním vedením. Poslouchám svou nejhlubší moudrost. Snažím se pochopit a učit se ze svých životních zkušeností. Jsem moudrý, intuitivní a spojený s mým vnitřním průvodcem. Vychovávám svého ducha. Poslouchám moudrost starších. Věřím ve svou intuici. Odpustil jsem minulosti a dozvěděl jsem se, co se z ní mám naučit. Odpustil jsem si. Miluji sám sebe a přijímám se. Vím, že všechno je v mém světě v pořádku. Jsem otevřený inspiraci a blaženosti.”

S otevřenou Ajnou můžeme dosahovat prorockých snů a vizí.

ZABLOKOVANÁ ŠESTÁ ČAKRA

Problémy s třetím okem jsou spojeny s poruchami vyššího vnímání vnitřního uvědomění, sebereflexe i intuice. Žlázy a orgány, které má na starost třetí oko jsou mozek, lebka, tvář, nos, oči, centrální nervový systém. Je-li Ajna zavřená, objevují se neurologické poruchy, poruchy učení, mozkové nádory, mrtvice, záchvaty, problémy s koordinací nebo rovnováhou, problémy s očima nebo zrakem jako takovým. Rozostření vidění, slepota, hluchota, infekce očí a uší, spinální abnormality, bolesti hlavy, tlak v hlavě, migrény, problémy s nosem, senná rýma, alergie a krvácení z nosu. Ztráta nebo oslabení čichu, hormonální dysfunkce, změny nálady, duševní onemocnění, psychologické problémy, derealizace, depersonalizace, přílišná citlivost, spánkové poruchy, noční můry, paralýza, psychické vyčerpání, extrémní zmatek, psychotické chování.

Mentální či emocionální příznaky jsou nadměrná hrdost, egománie, člověk s problémy na třetím oku je manipulativní, autoritářský, nábožensky dogmatický, snaží se přemáhat ostatní, žije ve fantastickém světě, objevuje se u něho nadměrné snění, eskapismus, posedlost, bludy, halucinace, přílišná logika, obtížně se soustředí, je netrpělivý, manipulativní, znevažující jiné, příliš racionální, příliš citliví, zažívá psychické přetížení, je nedostatečně koncentrovaný, trpí halucinacemi a paranoiou.

Při disharmonii šesté čakry se také objevuje špatná paměť, nedostatek imaginace a vhledu do probíhajících situací, neschopnost vizualizace, pocit, že žijeme pod tlakem, strach z budoucnosti nebo neznámého, sebezpochybňování, závist, rigidní myšlení, tvrdohlavost, úzkosti, netrpělivost, přecitlivělost, pověrčivost, ignorování intuice nebo nedostatečně rozvinutá intuice, duševní zmatek, zapomnětlivost, mlhavá mysl, rozptýlené myšlení, mentální a emoční nestabilita, příliš racionální myšlení, nedostatkem víry, nedostatek duchovního chápání, nedostatkem disciplíny, strach z úspěchu, nesnášenlivost, schizofrenie, odpojení od reality.

7 základních čaker

1. Kořenová čakra
První, základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Je tedy spojena se zemí, její energií a naším prožíváním všeho fyzického.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
2. Sakrální neboli sexuální čakra
Zde jsou soustředěny naše emoce a mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví, sexuální energie a tvořivé síly.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
3. Solar plexus čakra
Představuje naše vnitřní slunce, tedy naše centrum síly a energie naší osobnosti.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
4. Srdeční čakra
Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní čakry, tedy fyzicko-emoční centra, se třemi horními duchovními čakrami. Jedná se tedy o čakru lásky a vztahů, jak k sobě sama, tak i k druhým lidem a celému světu.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
5. Krční čakra
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Zde vyjadřujeme převážně to, co máme sami v sobě.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
6. Čelní čakra neboli třetí oko
Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšším řídícím centrem centrálního nervového systému.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
7. Temenní neboli korunní čakra
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována jak se vznáší nad hlavou. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny neprojevené tvary a vlastnosti obsahuje.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
Harmonie znamená rovnováha, pokud je vaše tělo a mysl v rovnováze, tak i váš život je v rovnováze. Změřte si váš aktuální stav čaker a v jakém stavu je váš orgamismus. Více na : https://beharmonic.cz/analyza/

Život k lepšímu

Pomůžeme vám změnit život k lepšímu a to díky
kvantovým harmonizacím, nejkvalitnějším probiotikům a návodům ke změně návyků.

Kvantová Harmonizace

Přírodní probiotika

LIFE Restart Procedura (4 týdny)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů