7. ČAKRA „KORUNNÍ“

Korunní čakra propojuje fyzické tělo s vyšší duchovní dimenzí, s takzvaným sedmým smyslem. Je úzce spjata s vesmírnou energií, jednotou, bezčasovostí, jde o sídlo spirituality. Otevírá vědomí, dovoluje přístup k vyšším, nadsmyslovým sférám, tím umožňuje růst osobnosti a souznění s duchovní sférou života. Jejím otevřením dochází k harmonickému souladu mezi myslí, tělem a duší, potom snadněji probíhá transformace vědomí. Nachází se na vrcholu (temeni) hlavy. Barva: fialová, zlatá, bílá. Tato čakra je také nazývána: „Lotos s tisíci okvětními lístky“.

Význam sedmé čakry

Korunní čakra má nejkratší vlnovou délku a nejvyšší vibrace barev viditelného světelného spektra. Má čisticí schopnosti, je spojována s tajemstvím a mystikou. Pomáhá nám se zbavit břemen a umožňuje nahlížet vyšší skutečnosti a přenést se mimo naši hmotnou realitu. Fialová je také barva smíření a sloučením dvou polarit, mužské a ženské, tepla a chladu, dne a noci, nebe a země, pravé a levé hemisféry mozku. Když rozvíjíme schopnosti sedmé čakry, otevíráme vrata boží moudrosti. Fialová má energii uzavření celku, pomáhá nám opustit to, co nefunguje a začít nové věci.

Na fyzické úrovni se Sahasrára vztahuje k mozkové kůře, lebce a mozku. Díky vyvážené sedmé čakře máme v pořádku nervový systém, dobře nám to myslí, naše kognitivní funkce jsou v dobrém stavu. Máme zdravé reflexy a reakce na životní situace, lépe snášíme psychickou i fyzickou zátěž, tělesně, emocionálně, mentálně i duchově. Lidé s vyváženou temenní čakrou jsou otevření, zvědaví, hlubocí myslitelé, kteří milují učení se novým věcem a čtení. Mají mnoho otázek, které jim pomáhají se dále rozvíjet. Dokáží velmi dobře vnímat provázanosti, ve své zvědavosti jsou až nenasytní. Vnímají a prožívají silně duchovní rovinu života, jsou schopni analyzovat a asimilovat informace.

Největší výzvou pro sedmou čakru je, když se někdo příliš vztahuje k materialismu a bytí jako takovému a nezajímá se o neviditelný svět. Prokazuje tak neochotu se otevřít jiným myšlenkám nebo znalostem. Vyvážená Sahasrára pomáhá člověku se dělit, nebýt chamtivý, nabízí duchovní svobodu a uhlazuje hrany sklonů k dominanci. Na emocionální úrovni může fialová barva korunní čakry obsahovat hluboký smutek, utrpení v radosti ze života a schopnost anebo neschopnost přijímání cesty života zde na zemi. Vyvážená korunní čakra je velmi důležitá pro naši psychickou pohodu.

ZABLOKOVANÁ SEDMÁ ČAKRA

Pokud je korunní čakra zavřená, necítíme zájem o naší vlastní duchovnost, ani o druhé. Můžeme mít málo energie, cítit se depresivně a izolovaně, pohlcují nás úzkosti a obavy, pociťujeme duchovní krizi. Jsme zapomnětliví. Vyskytují se nervové křeče. Když je energie temenní čakry zablokovaná, objevují se psychózy, přílišný materialismus, sklony k dominanci, nepružné myšlení, neochota se učit novým věcem, útoky na duchovní život ostatních, kognitivní poruchy a postižení nervového systému. U dětí lze pozorovat problémy s učením, pomalost, neschopnost objektivně reagovat, zmatek či frustrace.

Člověk s nevyváženou korunní čakrou se izoluje od ostatních, upadá do depresí, je bezohledný. Mohou se také vyskytnout nádorová onemocnění mozku, anémie, kóma, autismus, bolesti hlavy a migrény, poruchy spánku, nervové záškuby, kognitivní problémy, poruchy spánku, noční můry, celkový strach, duševní onemocnění, poruchy osobnosti, stres, starosti, hysterie, deprese, halucinace, závratě, mozkové nádory, problémy hypofýzy, špatná koordinace, problémy s kostmi a svaly, epilepsie, Parkinsonova nemoc, chronické vyčerpání, paralýza, autoimunitní poruchy, energetické poruchy, onemocnění kůže, rakovina.

Při nadměrné činnosti korunní čakry se může objevovat nepraktičnost, oddělení mysli od těla, nadměrná intelektualizace, zanedbávání fyzických potřeb, extrémistické, egoistické či destruktivní chování, duševní zmatek, bludy, manické deprese, cynismus, strach ze smrti nebo stárnutí, předsudky, sklony k přílišné analýze věcí, sebepoškozování, pocity hanby, nedostatek svědomí, nepřiměřená sebeobrana, bezmoc a deziluze.

Harmonizace 7. Čakry

7 základních čaker

1. Kořenová čakra
První, základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Je tedy spojena se zemí, její energií a naším prožíváním všeho fyzického.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
2. Sakrální neboli sexuální čakra
Zde jsou soustředěny naše emoce a mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví, sexuální energie a tvořivé síly.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
3. Solar plexus čakra
Představuje naše vnitřní slunce, tedy naše centrum síly a energie naší osobnosti.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
4. Srdeční čakra
Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní čakry, tedy fyzicko-emoční centra, se třemi horními duchovními čakrami. Jedná se tedy o čakru lásky a vztahů, jak k sobě sama, tak i k druhým lidem a celému světu.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
5. Krční čakra
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Zde vyjadřujeme převážně to, co máme sami v sobě.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
6. Čelní čakra neboli třetí oko
Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšším řídícím centrem centrálního nervového systému.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
7. Temenní neboli korunní čakra
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována jak se vznáší nad hlavou. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny neprojevené tvary a vlastnosti obsahuje.
Více informací o této čakře naleznete v tomto článku.
Harmonie znamená rovnováha, pokud je vaše tělo a mysl v rovnováze, tak i váš život je v rovnováze. Změřte si váš aktuální stav čaker a v jakém stavu je váš orgamismus. Více na : https://beharmonic.cz/analyza/

Život k lepšímu

Pomůžeme vám změnit život k lepšímu a to díky
kvantovým harmonizacím, nejkvalitnějším probiotikům a návodům ke změně návyků.

Kvantová Harmonizace

Přírodní probiotika

LIFE Restart Procedura (4 týdny)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů